PerSim
Kund: 1.Ubåtsflottiljen i Karlskrona
Projekt: Ubåtssimulator till projekt Riken
Omfattning: Realtidssimulering
Levererat: -
Beskrivning:     Sedan hösten 2001 utvecklar vi i samarbete med Nöjdhs Elektronik och T-Kartor en internationellt uppmärksammad ubåtssimulator för 1.Ubåtsflottiljen vid Sydkustens marinbas i Karlskrona.

Simulatorn är en del i Projekt Riken och ett avancerat hjälpmedel i utbildningen av svenska och utländska ubåtsbesättningar.

Utöver ett realistiskt grafiskt gränssnitt finns ett stort antal funktioner integrerade i simulatorn, bl a möjlighet för övningsledningen att i realtid påverka väder, sikt, våghöjd etc. Viktiga funktioner som zoomning och stadimeter (avståndsberäkning) fungerar som i verkligheten. Det finns dessutom ett stort antal civila och militära mål inlagda.

Vidareutveckling av simulatorn sker fortlöpande.
Länk: -
Material: -
Övrigt: -


Visa samtliga projekt  |  Visa föregående projekt  |  Visa nästa projekt

 Valid XHTML 1.0 Copyright © WireFrame AB