Vägverket - Väg 102
Kund: Vägverket
Projekt: Animerad film om ändringar på väg 102 utanför Veberöd
Omfattning: Flashpresentation med 48 sek animerad film
Levererat: Juni 2005
Beskrivning:     Vägverket bygger om väg 102 i och utanför Veberöd i Skåne. WireFrame skapade en film som visar en planerad gång- och cykelbana väster om byn samt den planerade tätortsporten.

Filmen visades sommaren 2005 på en utställning på Veberöds bibliotek och finns att ladda ner på Vägverkets hemsida.
Länk: www.vv.se/templates/page3____13617.aspx
Material: Presentation: vv_veberod.swf - 89,8 MB, kräver Flash
Film: vv102_kompr.wmv - 225 kbit/s, 1,24 MB
Övrigt: Totalt består presentation av fyra filmer som har klippts ihop. Den första visar hur GC-banan och tätortsporten växer fram på ett flygfoto. Klipp 2 och 3 visar GC-banan. Det fjärde klippet visar tätortsporten.


Visa samtliga projekt  |  Visa föregående projekt  |  Visa nästa projekt

 Valid XHTML 1.0 Copyright © WireFrame AB